Ak sa so zákazníkom nedohodneme inak, dodanie a dopravu zabezpečuje náš školený technik, ktorý váhu aj náležite pripraví a predvedie zákazníkovi. Všetky tieto služby sú ZADARMO!

Platbu za objednávku prevezme náš technik v prípade, ak už objednávka nebola zaplatená na náš účet vopred

….a áno, naozaj je to také jednoduché 😉

Tím ALOQUENCE