Ďalšia povinnosť podnikateľov. Takto na nej ušetríte čas aj peniaze

 

Musíte používať certifikovanú váhu alebo meter? Nenechajte sa nachytať servisnými firmami.

 

Ak máte obchodnú prevádzku, v ktorej musíte používať váhu, meter alebo iné meradlo, určite viete, že ich musíte dať každé dva roky úradne overiť. Toto je jedna z veľkého množstva povinností, ktoré musia podnikatelia absolvovať. Ako ale za tento nevyhnutný krok nezaplatiť viac než musíte?

Na Slovensku existujú len dve inštitúcie, ktoré sú oprávnené úradne overiť akékoľvek meradlo používané v podnikaní. Slovenský metrologický ústav a Slovenská legálna metrológia. Ani jedna z nich nie je podnikateľským subjektom. Všetky ostatné organizácie, ktoré ponúkajú overenie, si musia túto službu v niektorej z týchto inštitúcií objednať a fakturujú ju sprostredkovane. To znamená nie za cenu, akú by ste zaplatili, keby ste si overenie objednali priamo vy.

Tak ako existuje na daňových úradoch zoznam servisných organizácií, ktoré môžu vykonávať opravy a údržbu registračných pokladní, aj oblasť metrológie a overovania meradiel má svoj zoznam registrovaných organizácií. Tieto organizácie sú však oprávnené poskytovať len služby v rámci živnosti, ako oprava a montáž určených meradiel alebo ich kalibrácia. Takto registrovaná spoločnosť vám v žiadnom prípade v rámci takýchto živností nemôže urobiť úradné overenie meradla, len ho sprostredkovať.

Na rozdiel od registračnej pokladne, na to aby ste si dali overiť váhu alebo meter, nemusíte volať niektorú z registrovaných organizácií. Môžete sa obrátiť priamo na niektorú z dvoch vyššie uvedených inštitúcií. Viem si predstaviť, že zástupcovia registrovaných firiem si u vás v prevádzke podávajú kľučky a ponúkajú vám, že vám dajú váhu do poriadku, aby prešla overením a dokonca vám overenie aj vybavia. Ak neovládate úplne legislatívu a chcete mať veci v poriadku, nezriedka na takúto ponuku pristúpite. Potom sa vám však môže stať, že namiesto overenia váhy s automatickou činnosťou za 70 eur, zaplatíte registrovanej organizácii raz toľko a možno aj viac. Rozpis prác na faktúre bude obsahovať od kalibrácie, opravu až po overenie pestrý zoznam služieb, len aby bola fakturácia obhájiteľná a vy budete mať pocit, že za povinné overenie váhy od vás štát chce nehorázne peniaze.

Aby ste na týchto nevyhnutých výdavkoch v rámci zákona zaplatili naozaj len nutné minimum, odporúčam v prípade, že váha funguje spoľahlivo a neváži veľké odchýlky, obrátiť sa priamo na inštitúcie vykonávajúce overenie. Až v prípade, ak by ste mali pochybnosti o funkčnosti váhy alebo vám pri overovaní povedia, že treba niečo opraviť, využite služby registrovaných organizácií.

ZDROj 2: denník N
ZDROJ: Slovenská technická univerzita / Strojárska fakulta